Deze privacyverklaring van de website beschrijft hoe DEEP AYURVEDA NEDERLAND (hierna “Deep Ayurveda“) persoonsgegevens gebruikt die worden verzameld of ontvangen van bezoekers (“Bezoekers“) van deze website (de “Website“). Het beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen of ontvangen, de soorten persoonsgegevens die we kunnen verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken, delen en beschermen, hoe lang we deze gegevens bewaren, uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacy policy.

Dit privacybeleid beschrijft belangrijke informatie over hoe we de persoonlijke informatie van onze klanten verzamelen en gebruiken.

Welke soort informatie kunnen wij van u verzamelen?

Wanneer u bij ons koopt via e-mail, telefoon of online, kunnen we alle of enkele van de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen:

 1. Contactgegevens zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, factuur- en afleveradres
 2. Details van de producten die u hebt gekocht
 3. Financiële informatie die nodig is om uw aankoop te voltooien, zoals uw creditcardgegevens

Van tijd tot tijd kunnen we informatie opvragen via enquêtes of wedstrijden. Deelname aan deze enquêtes of wedstrijden is volledig vrijwillig. De gevraagde informatie kan contactgegevens en demografische informatie (geslacht, leeftijd, levensstijlgegevens) omvatten.

Onze website maakt gebruik van cookies en andere digitale identificatiemiddelen.

Deze omvatten:

 1. Site performance identifiers: deze geven ons informatie over hoe onze website wordt gebruikt. Dit helpt ons om u een gebruiksvriendelijkere ervaring te bieden.
 2. Analytische cookies: we gebruiken deze om statistieken over onze site te verzamelen. Ze helpen ons bijvoorbeeld te controleren hoeveel gebruikers er op de site zijn en welke secties het populairst zijn.
 3. Advertentiecookies: we gebruiken deze cookies om ons begrip te verbeteren van het soort advertenties dat voor u relevant kan zijn.
 4. We kunnen ook cookies of digitale identificatiemiddelen gebruiken, zodat wanneer u websites van derden bezoekt, relevante advertenties van ons aan u kunnen worden weergegeven.

Het is belangrijk om te weten dat u cookies of digitale id’s van uw apparaat kunt wissen en ook toekomstig gebruik ervan kunt uitschakelen door de beveiligingsinstellingen in uw webbrowser te wijzigen. Als u dit doet, kan dit echter betekenen dat delen van onze website mogelijk niet werken zoals ze zouden moeten.

Gevoelige informatie

Als u ervoor kiest om met een van onze ayurveda-consulenten / natuurgeneeskundigen over uw gezondheid te praten, kunnen ze de informatie registreren die u hen geeft om u een professionele service te bieden en om u ongemak te besparen als u opnieuw belt voor meer advies. Dit kan informatie bevatten over uw gezondheid en de supplementen en medicijnen die u neemt.

Hoe kunnen we de informatie die we van u verzamelen gebruiken?

Wanneer u bestelt bij www.deepayurveda.nl  worden de door u verstrekte gegevens toegevoegd aan ons klantenbestand om uw bestellingen en betalingen te verwerken en u de door u gevraagde producten of diensten te leveren.  We kunnen de informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen als er vragen zijn over een bestelling die u bij ons hebt geplaatst.

We kunnen de informatie gebruiken om u marketingaanbiedingen per post, e-mail en telefoon te sturen voor producten en diensten van ons en onze gerelateerde bedrijven.

Enquête-informatie kan intern worden gebruikt voor marketingdoeleinden en om de producten en diensten die we aanbieden te verbeteren.

We maken geen gebruik van voor marketingdoeleinden of maken geen informatie bekend die u mogelijk aan onze Ayurveda Consultants / natuurgeneeskundigen hebt verstrekt over uw gezondheid. Wij beschouwen dergelijke informatie als zeer persoonlijk en het is alleen beschikbaar voor onze Ayurveda Consultants.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Enkele van de beveiligingsmaatregelen die we gebruiken zijn:

 1. Firewalls en toegang tot logboekregistratietools die beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens en ons netwerk.
 2. Veilige werkomgevingen en workflowsystemen die ongeoorloofde toegang en kopiëren van uw persoonlijke gegevens voorkomen.
 3. Beveiligde server- en gesloten netwerkomgevingen.
 4. Versleuteling van gegevens tijdens het transport.
 5. Tools voor het scannen van virussen.
 6. Beheer van toegangsrechten, om ervoor te zorgen dat alleen degenen die het echt nodig hebben, uw persoonlijke gegevens kunnen zien.
 7. Permanente training en beveiligingsbeoordelingen.

Deze maatregelen zijn robuust, maar veiligheidsrisico’s veranderen wel. We zullen waakzaam blijven in onze inspanningen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Openbaarmaking van de informatie die we over u hebben aan andere partijen?

We kunnen informatie die we over u hebben als volgt overdragen of anderszins openbaar maken:

 1. Aan onze werknemers, onafhankelijke contractanten, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, consultants, zakenpartners, dienstverleners en leveranciers, als de openbaarmaking die partij in staat stelt om een zakelijke, professionele of technische ondersteuningsfunctie voor ons uit te voeren.
 2. Indien nodig als we redenen hebben om aan te nemen dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om iemand te identificeren, contact op te nemen of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk schade toebrengt aan of interferentie veroorzaakt met onze rechten en eigendommen, andere gebruikers van onze websites of iemand anders die door dergelijke activiteiten kan worden geschaad.
 3. Om te reageren op gerechtelijke processen en informatie te verstrekken aan wetshandhavingsinstanties of in verband met een onderzoek naar zaken die verband houden met de openbare veiligheid, zoals toegestaan door de wet, of anderszins zoals vereist door de wet.
 4. In het geval van een herorganisatie, fusie of verkoop, kunnen we alle persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld overdragen aan de relevante derde partij.
 5. Van tijd tot tijd kunnen we uw naam en adres bekendmaken aan zorgvuldig geselecteerde niet-gerelateerde bedrijven om u marketingaanbiedingen per post te sturen voor hun producten of diensten. We geven nooit uw e-mailadres of telefoonnummer vrij en het is deze bedrijven niet toegestaan om uw naam en adres te behouden, tenzij u contact met hen opneemt om op hun aanbod te reageren.

Houd er rekening mee dat we de volgende informatie niet aan derden verstrekken:

 1. Uw financiële gegevens (behalve zoals vereist door clausules 1, 2, 3 hierboven)
 2. Alle informatie die u aan onze natuurgenezers hebt verstrekt met betrekking tot uw gezondheid
 3. Uw telefoon- of e-mailcontactgegevens (behalve zoals vereist door clausules 1, 2, 3 hierboven

Kiezen voor marketingaanbiedingen

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om ons te laten weten of u de manier waarop u marketingaanbiedingen ontvangt wilt wijzigen, of als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van aanbiedingen van ons en/of andere bedrijven.

Onze mailings en e-mails bevatten ook een aankruisvak of afmeldlink die u kunt gebruiken om u af te melden voor verdere marketingaanbiedingen.

Tenzij u contact met ons opneemt om ons instructies te geven voor het tegendeel, blijven we:

 1. Stuur u marketingaanbiedingen per post, e-mail en telefoon voor producten en diensten van ons of onze gerelateerde bedrijven.
 2. Geef uw naam en adres door aan andere bedrijven om u marketingaanbiedingen per post te sturen voor producten of diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.

Alle instructies die u ons geeft met betrekking tot marketingaanbiedingen worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk wordt verwerkt. Houd er rekening mee dat uw instructies niet van toepassing zijn op de bestelstatus en e-mails ter bevestiging van bestellingen die in de normale bedrijfsactiviteiten zijn verzonden, en dat dergelijke e-mails af en toe promotionele artikelen en aanbiedingen kunnen bevatten.

Hoe kunt u contact met ons opnemen over uw gegevens?

U kunt te allen tijde vragen om toegang tot al uw persoonlijk identificeerbare informatie die we in onze database bewaren, of verzoeken om correcties aan te brengen in uw persoonlijke informatie.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u van mening bent dat er sprake is van een inbreuk op uw privacy, kunt u uw klacht per e-mail (info@deepayurveda.nl) richten aan onze privacyfunctionaris  die binnen 14 dagen op u zal reageren. Vermeld uw klantnummer in alle correspondentie.

Zie de contactpagina  van deze website voor onze contactgegevens.

Beveiliging van website en creditcard

We nemen de beveiliging van websites en creditcards uiterst serieus.

Deep Ayurveda streeft naar een veilig en veilig platform om online transacties uit te voeren. www.deepayurveda.com  maakt gebruik van het industriestandaard Secure Sockets Layer (SSL)-protocol, dat uw persoonlijke gegevens versleutelt terwijl deze via internet worden verzonden. Deze versleuteling versleutelt details zoals uw wachtwoord en adres, zodat over het algemeen andere computers de informatie niet kunnen ontcijferen, waardoor privacy en veiligheid worden gewaarborgd. Om er zeker van te zijn dat u toegang hebt tot een beveiligde server, controleert u in uw browservenster op een gesloten hangslotsymbool.  In de nieuwste versies van de Chrome- en Firefox-browsers wordt dit weergegeven vóór de URL zelf in de adresbalk van de browser, in Internet Explorer wordt deze rechts van het adres weergegeven. Als dit wordt weergegeven, is SSL actief. U kunt dit dubbel controleren door naar de URL te kijken ook. Als SSL actief is, lezen de eerste tekens van die regel ‘https’ in plaats van alleen ‘http’. Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen ongeautoriseerde toegang tot uw wachtwoord en uw computer.

Geen enkele methode van overdracht via internet, of methode van elektronische opslag, is 100% veilig. Daarom kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Zorg ervoor dat u zich afmeldt wanneer u klaar bent met het bezoeken van www.deepayurveda.com vooral als u onze website bezoekt vanaf een gedeelde computer.

We gebruiken Razorpay, PayPal en Stripe Payment Gateway om alle creditcard – / Debetkaart / Net Banking / UPI / Mobile Wallet-betalingen te verwerken.

Wijzigingen in ons privacybeleid?

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen door het herziene privacybeleid op onze website te publiceren. We raden u aan dit beleid regelmatig te controleren op wijzigingen of updates. Uw voortgezet gebruik van onze Diensten nadat er wijzigingen op onze Website zijn geplaatst, geeft aan dat u akkoord gaat met deze wijzigingen

Uw toestemming voor dit beleid?

Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken van uw persoonlijke informatie onder de voorwaarden van dit privacybeleid.