Disclaimer

DISCLAIMER VOOR WWW.DEEPAYURVEDA.NL

Deep Ayurveda Nederland (Kamer van Koophandel: 50905406), hierna te noemen Deep Ayurveda Nederland, heeft u toegang verkregen tot www.deepayurveda.nl en nodig u uit het aangebodene te kopen.
Deep Ayurveda Nederland heeft zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan de passagiers van onderdelen te verwijderen zonder overweging aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Deep Ayurveda Nederland spant zich in om de inhoud van www.deepayurveda.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud volledig en/of onjuist is.
De op www.deepayurveda.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder verwijzing mededeling van Deep Ayurveda Nederland.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.deepayurveda.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van soortgelijke fouten geen overeenkomst claimen met Deep Ayurveda Nederland. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.deepayurveda.nl. Deep Ayurveda Nederland oefent hiërarchisch geen controle van redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieuze onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact op met ons via het contactformulier. Voor op www.deepayurveda.nl opgenomen hyperlinks naar websites van diensten van derden kan Deep Ayurveda Nederland nimmer aansprakelijkheid accepteren.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Deep Ayurveda Nederland en haar licentiegevers en bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder toegestane toestemming van Deep Ayurveda Nederland, behoudens en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van gedwongen recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contact formulier